Позвънете
Пишете

Лечение на наркомании

Какво е наркомания?

Според определението на СЗО от 1957 г.: наркомания - това е състояние на периодична или хронична интоксикация, причинена от многократна употреба на наркотични вещества.

Но понятието «наркомания» е много по-обширно и се характеризира като хронично, прогресиращо, в повечето случаи неизлечимо, с висока степен на смъртност заболяване, проявяващо се чрез натрапчив стремеж към употреба на психо-активни вещества.

В крайна сметка, излечима ли е наркоманията?

Ние смятаме, че наркоманията е излечима, но при условие на правилно организиран лечебен процес, който включва:

 • интегриран подход
 • многоетапност
 • професионализъм от страна на специалистите и адекватност на лечението
 • активното участие на пациента и семейството му в процеса на възстановяване
Разбира се, рискът от рецидив винаги остава. Целта на нашия център е зависимият не просто да се спре употребата на наркотици, но и да се оформи като самостоятелна, зряла и хармонична личност.

Какви са причините за възникването на наркомания?

В нашия център ние отделяме специално внимание на причините за пристрастяването към наркотици. Те могат да се установят само от квалифицирани терапевти и психолози.

Съществуват много различни причини за възникване на наркомания, но те се основават на възможността с помощта на наркотици да се покрият неудовлетворени потребности: значимост, приемане, уникалност, принадлежност, идентичност, комуникация, внимание, любов и удоволствие.

Също така наркотиците притежават специфичната способност да облекчават болезнени състояния, предизвикани от ниско самочувствие, самота, обида, неуспех...

Липсата на духовна ориентация и занижената лична идентификация в обществото също така създават благодатна почва за развитие на наркозависимост.

Вероятността от развитие на зависимост се увеличава, ако някой в ​​семейството страда от химическа такава. Като допълнителни рискови фактори се явяват достъпност, скрита реклама, невисока цена и «наркоманска» социална среда.

Има ли граница между навика и зависимостта?

Нито един наркоман не си е представял, че ще стане такъв и е бил абсолютно сигурен, че няма да се разболее. Но осъзнаването на заболяването, за съжаление, идва твърде късно, когато зависимостта е вече напълно оформена и намесата на специалисти е наложителна.

Болестта се развива незабелязано и никой не може да определи призрачната линия между увлечение и заболяване. Откриване на три или повече от следните признаци в продължение на 6 месеца дават основание за диагностиране на наркомания.

 • Загубва се способността да се контролира честотата и количеството на употребявания наркотик
 • Ефектът от наркотика върху човека постепенно намалява и като следствие от това се увеличава дозата (толерантност)
 • Абстинентен синдром. Дискомфорт (от психологически до тежки физически страдания), настъпващ след края на действието на наркотика
 • Натрапчиви и чести мисли за наркотици. Наркотическо обсебване
 • Проблеми, възникващи като следсвие от употребата на психоактивни вещества (семейни, емоционални,финансови, юредични, проблеми със здравето, на работното място, в училище или в университета...)
Нито зависимият, нито неговото обкръжение са в състояние да открият и идентифицират повечето специфични симптоми на пристрастяване, особено на ранните стадии на болестта. Ето защо е много важно да се потърси специалист при поява на «незначителни» симптоми на зависимост.

В този случай е по-добре да се преувеличи, отколкото да се подцени заболяването. Ранното диагностиране е много важно и дава възможност за по-ефективно лечение, докато все още не се е оформила зависимата личност и не са се развили необратими паталогични процеси.

Развитието на наркоманията произтича постепенно и се разделя на три етапа, всеки от които се характеризира с наличието на специфични признаци и увеличаване на тежестта на симптомите.

Ние сме убедени, че зависимостта от наркотици може да бъде спряна, независимо на какъв етап е!

Какви видове наркомании съществуват?

В зависимост от използваното вещество се диагностират и различни видове наркомании, основните сред които са:

 • опиоидна
 • хероинова
 • кокаинова
 • амфетаминова
 • метадонова
 • медикаментозна
В по-голяма част от случаите зависимите употребяват два или повече вида психоактивни вещества, което се определя като полинаркомания. Всеки вид зависимост има своите особенности, които се вземат предвид от нашите специалисти по време на лечението от наркомания.

В какво се крие коварството нанаркоманията?

 • Отрицателните последствия от употребата на наркотици възникват много по-късно (около 1-3 години), отколкото формирането на заболяването. Поради това болестта се развива незабелязано за зависимия.
 • Предаване на заболяването става чрез приятели, чрез хора, на които се доверяваме и от които най-малко очакваме заплаха.
 • Висока степен на повторяемост. В повечето случаи провалът е част от сложния и прдължителен процес на възстановяване, въпреки, че е напълно възможно да бъде избегнат.
 • Наркоманията е завоалирана в много митове и лъжи. Увереността на наркомана във възможността да взема наркотици тайно и без никакви последствия. Безопасността на еднократната доза. Многократните и безсмислени опити на зависимите да си върнат загубения контрол над употребата на наркотици.
 • Комплексно поразяване на цялата личност, включващо физически, духовен, психологически и социален аспект. Поради това оказваната помощ трябва да е многопрофилна.
 • Висока степен на криминализация и обществена маргинализация на наркоманията.
 • Въвличане на семейството в процеса на болестта. Близките на наркомана паралелно участват в заболяването и развиват съзависимост. Поради тази причина всички членове на семейството се нуждаят от лечение.
 • Контагиозност, инфекциозност (високо степен на предаване на болестта). Един наркоман по време на живота си, «заразява» около пет здрави хора.
 • Анозогнозия (отричане на болестното състояние). Много е трудно лечението на пациент, който смята, че е здрав.

Особености на лечението от наркомания

Ние сме напълно наясно със сложността на лечението от наркомания, която се състои във факта, че болестта се развива в продължение на дълъг период от време, в повечето случаи няколко години.

За това време обмяната на веществата на организма се пренастройва, формира се не само психологическа и физическа зависимост, но също и нови, разрушителни навици и модели на поведение, ценностна система и социална среда, модели на мислене и емоционални реакции. Човекът е духовно опустошен, формира се друга, зависима личност.

За съжаление, целият този комплекс от отрицателни изменения не изчезва автоматично след прекратяване на употребата на наркотици. Преодоляването на абстиненцията е важен етап в процеса на лечение, но не най-важен и единствен.

Затова преобразяването на личността е прдължителен, трудоемък и многоетапен процес, включващ съвкупност от различни психотерапевтични действия и медикаментозни предписания. Не е възможно наркоманията да се излекува за един месец или само с помощта на лекарства.

Задължително условие за успешното лечение е активното участие ,както на самия пациент, така и на неговото семейство, в процеса на възстановяване. Това трябва да се осъществява под ръководството на опитни, лицензирани и тесни специалисти в рамките на ясно определена програма за рехабилитация.

В нашия център «Ренесанс» са създадени всички необходими условия за ефективно лечение на наркомания, като са взети предвид всички изисквания и сложности на терапевтичния процес. С увереност можем да заявим - наркоманията е излечима.

Как протича лечението от наркомания?

Независимо от степента и прдължителността на заболяването, множеството други фактори, услжняващи състоянието на нарко-зависимия, ние сме готови да окажем помощ на всеки, който се обърне към нас. За нас няма безнадежни случаи.

Самият процес на лечение в нашия център е разделен на три етапа:

Независимо от степента и прдължителността на заболяването, множеството други фактори, услжняващи състоянието на нарко-зависимия, ние сме готови да окажем помощ на всеки, който се обърне към нас. За нас няма безнадежни случаи.

1. Детоксикация
2. Възстановителен курс
3. Социална адаптация

По време на детоксификацията ние изключваме кризите и прекращаваме абстиненцията напълно безболезненно. В процеса на лечение нашите специалисти провеждат мониторинг, определят динамиката и ефективността на възстановяване, коригират индивидуалния план за лечение на зависимия.

Специално внимание се обръща на етапа на социална адаптация, който включва превенция на рецидива, създаване на комплекс от препоръки и индивидуален план за чист начин на живот, както и тяхното спазване.

Лечебно-възстановителният курс в нашето отделение е с продължителност от 28 дни до една година.

Трябва да се подчертае, че лечението от наркомания не е единствената цел на нашия център. Преди всичко, ние си поставяме задачата за възвръщане на човека към пълноценен начин на живот, възраждане на зряла и хармонична личност.

Като доказателство за това служат високите показатели за ефективността на нашата работа. Повече от 42% от нашите пациенти, завършили лечението, се намират в състояние на стабилна ремисия в продължение на една година и повече. Зад тези цифри стоят изцелените съдби на стотици щастливи хора и техните семейства, успели да победят болестта и да започнат нов живот в чистота.

Искате да зададете въпрос?

Позвънете ни още сега: +359 898 620 661

лечението в нашият център Гарантираме пълното опазване на медицинската тайна, самото лечението в нашата клиника както и резултатите от лечението. Имаме всички условия, за да задоволим и най-взискателните клиенти.

Можете да се избавите от зависимотите лесно и бързо!

Доверете се на нашите професионалисти и ще се убедите в крайният резултат.

За контакти и въпроси отностно лечението на зависимости:
+359 898 620 661
+359 523 56 254


Лечение на алкохолизъм   лечение на наркомании   масажи шумен   градското списание   рехабилитация на наркозависими   лечение на алкохолизъм   клиника за лечение на алкохолизъм   център за лечение на алкохолици   детоксикация от алкохол   център за лечение на наркомани   климатици варна   строителни услуги варна   уеб дизайн варна