Позвънете
Пишете

28-05-2019

Парадокси в лечение на наркомания и алкохолизъм

Парадокси в лечение на наркомания и алкохолизъм

Автор: Владимир Мазурик,  психолог в наркологическата клиника «Ренесанс»

Как да направим така, че лечението на наркоманията и алкохолизма да е ефективно и окончателно?

Наркотиците, наред с тютюна и алкохола, вече достатъчно дълбоко са навлезли в съзнанието, информационното пространство и ежедневието на обществото. Едва ли ще се намери човек, когото проблемът «наркомания» не е засегнал чрез някого от близките , приятелите или познати му. Но съвсем друго значение придобива това, когато алкохолизмът и наркоманията се докосват до нас лично, или до нашето семейство. За много родители диагнозата «наркомания» звучи като присъда. Родителите, разбирайки, че тяхното дете е станало наркоман, испитват невероятно емоционално напрежение, примесено със спонтанни решения. Борейки се с чувството на вина, злоба, срам и страх, родителите са готови на всякакви «жертви», само и само да решат проблема по-бързо. Но за тяхно съжеление и разочарование, не съществува бързо и просто лечение от наркомания, алкоголизъм, или друга зависимост.

Наркоманията и алкохолизмът са много коварнао и специфично заболяване. Болест, която поразява всички сфери от жизнедеятелността на човека. Тя, като раково образование, пуска своите пипала в душата на болния, в неговото съзнание и подсъзнание. Тя бесцеремонно прониква в неговото тяло и разум, в неговите чувства и емоции, в неговото семейство, финанси, сред приятелите му... Наркоманията и алкоголизмът извращават ценностната система, характер, морално-етичните устои. Като резултат от болестта произтича дълбока деградация на личността, пълна социалная дезадаптация, която завършва с инвалидност или смърт.

Парадоксът на наркоманията и алкохолизма е в това, че болният не осъзнава своето състояние. Съответно той не иска да се лекува, прекъсва лечението, с което задълбочава болестта. Даже и ако зависимият е осъзнал своето заболяване и е започнал лечение, това не означава, че след завършване на рехабилитацията всичко в живота му веднага ще се подреди. Наркоманията е прогресиращо заболяване, хроническо, а това означава, че рецидивите са част от дългия процес на възстановяване. И след всяко падане се налага да се повтарят същите процедури и да се започва лечение отначало.

Отчитайки огромния опит и знания, събрани с времето от лекарите, за болестта вече се знае всичко - произход, причини за възникване, начин на протичане и методи за лечение. Но защо тогава лечението на наркоманията и алкохолизма е толкова сложно, отнема дълго време и е слабоефективно?

Преди всичко, трябва да търсим отговор в природата на наркоманията и алкоголизма. Зависимостта поразява на първо място психиката на човека, неговата емоционална и волева сфера. На второ място, страда социалната цялостност на наркомана. Разрушават се здравите взаимоотношения със семейството, приятелите, колегите. Естествено, страда цялото тяло: нервната система, сърцето, черният дроб. Също така трябва да се има пред вид , че алкоголизмът и наркоманията поразяват духовната сфера на човека. Съответно, лечението от наркомания и алкоголизъм трябва да се прилага комплексно, във всичките четири направления. Всяка сфера се нуждае от опитен и лицензиран тесен специалист, който в същото време е и високонравствен и честен човек. Това са психолози, психотерапевти, нарколози и други профилирани лекари, социални работници и семейни консултанти, а също свещенници и духовни наставници.

При разработването на авторската програма за лечение на наркомания и алкохолизъм, ние сме взели пред вид всички особености на болестта, използвайки продължителния личен опит на работа, както и изключително богатия опит на нашите колеги нарколози, психотерапевти, работата на други клиники, рехабилитационни центрове и програми, както на територията на бившия Съветски съюз, така и в други страни.

Необходимо е също обемът на помощ във всяка сфера да съответства на дълбочината на нанесените щети. От цялостния комплекс на болестта медицинския сегмент заема всичко на всичко 5- 10%. Още толкова - духовния. Останалите 80 % се разделят между психологическия и семейния. Невъзможно е за сметка на фармакологията да се решат проблеми на социума или характера. Също както и психотерапията не може да се справи със соматическите и духовните нарушения. По тази причина в клиника «Ренесанс» работят специалисти от всички необходими профили за пълноценното и ефективно лечение на наркомания и алкоголизъм, което ни дава възможността заедно да достигнем успеха.

Професионалното лечение на алкохолизма и наркоманията изисква от специалиста владеене на широк спектър от инструменти и методики за оказване на помощ . В нашата клиника «Ренесанс», която е разположена на Черноморското крайбрежие недалеч от курортния комплекс «Златни пясъци», ние търсим индивидуален подход към всеки пациент. Всеки зависим има свои лични особености и е невъзможно един и същи шаблон на лечение да се прилага успешно при всички.

Приложението на опиумни антагонисти (наркоблокатори) при лечението от наркомания и алкохолизъм не е панацея, но притежава ред очевидни предимства. В клиника «Ренесанс» ние успешно използваме препарати с продължително действие «Дисулфирам», «Налтрексон» и други техни аналози, което оказва допълнителен положителен резултат. В някои случаи ние препоръчваме на нашите пациенти на завършващ етап от рехабилитацията сеанс за психокодиране по метода на Александър Романович Довженко (кодиране по метода ДАР), което също положително влияе на срока и качеството на ремисията.

Залог за успешно лечение на алкоголизъм и наркомания е задължителното участие в процеса на рехабилитация на членовете на семейството на зависимия. Съзависимост - това е крайъгълния камък на химическата зависимост. Това е тази благодатна почва, на която просперират наркоманията и алкоголизма. И тази почва е неправилното отношение на семейството и близките към болния. Повярвайте, лечението на съзависимостта е най-сложния процес във възстановяването на наркомана или алкохолика, но и най-важния.

В основата на успешното лечение на наркоманията и алкохолизма лежи продолжителността и средата, където се провежда терапията. Существува право пропорционална връзка между срока на рехабилитация и нейната ефективност. Също така в стационарни условия, където е създадена благоприятна «домашна» терапевтична среда, резултатът се оказва много по-висок. В нашата клиника в България, ние успяхме да създадем уникална вътрешна атмосфера, която превръща процеса на лечение в приятно и интересно занятие.

Необходимо условие за предотвратяване на рецидив след лечението на пациента, намиращ се в процес на рехабилитация, е приемането от негова страна на принципа «Абсолютна трезвост». Стриктното придържане към ясни препоръки, гарантиращи стабилна ремисия - това е необходим навик за всеки пациент на нашата клиника. Да научиш пациента да живее пълноценно в трезвост и да достига успех в живота си независимо от диагнозата си - това е основната задача на колектива на клиника «Ренесанс».

Искате ли да научите още за Лечение на наркомании

Искате да зададете въпрос?

Позвънете ни още сега: +359 898 620 661

лечението в нашият център Гарантираме пълното опазване на медицинската тайна, самото лечението в нашата клиника както и резултатите от лечението. Имаме всички условия, за да задоволим и най-взискателните клиенти.

Можете да се избавите от зависимотите лесно и бързо!

Доверете се на нашите професионалисти и ще се убедите в крайният резултат.

За контакти и въпроси отностно лечението на зависимости:
+359 898 620 661
+359 523 56 254


Лечение на алкохолизъм   лечение на наркомании   масажи шумен   градското списание   рехабилитация на наркозависими   лечение на алкохолизъм   клиника за лечение на алкохолизъм   център за лечение на алкохолици   детоксикация от алкохол   център за лечение на наркомани   климатици варна   строителни услуги варна   уеб дизайн варна