Позвънете
Пишете

09-09-2021

Психичното здраве

Психичното здраве

Световната здравна организация (СЗО) определя психичното здраве като „състояние на благосъстояние, в което индивидът реализира своя собствен потенциал, може да се справя с нормалния стрес на живота, да работи продуктивно и да направи принос към своята общност“.

Ако разбирането на психичното здраве е толкова важно, колкото и разбирането на психичните заболявания, какви са основните характеристики на психично здравия човек? Въз основа на десетилетия изследователска и клинична работа можем да ги обобщим по следния начин:

Базисно доверие и сигурност: светът не се възприема като опасен и лош; човек има способността да приема богатството и ценността на другите хора, без да изпитва прекомерна завист към техните качества.

Самостоятелност и индивидуалност: диференцирана представа за себе си, способност да се различават собствените чувства и мисли от тези на другите; човек не живее в постоянен страх от загуба на любов или че ще остане сам; чувства се достатъчно разграничен от първичното семейство и предоставя пространство за развитие и отделяне на собствените си деца.

Съвест: липса на прекомерно и необосновано чувство на вина; реалистично чувство за съвест и морал.

Конструктивна агресия: асертивност, инициативност и конструктивна амбиция; липса на прекомерен страх от провал.

Сексуалност: ясна полова идентичност и приемане на собственото тяло на пълнолетен; способност за влизане в интимни отношения.

Увереност в собствената личност: преживяването, че човек сам направлява живота си без да бъде прекомерно зависим от външни сили; носене на отговорност за собствените импулси, емоции и действия, придържане към собствените решения; способността човек да се разглежда като активен деятел, а не пасивна жертва.

Самооценка: балансирана, положителна самооценка, консистентна във времето; поддържане на усещане за лична идентичност в различни настроения и ситуации.

Ориентация към света: човек не е прекомерно оттеглен в себе си, получава удовлетворение от контакта с другите хора; отзивчив е към проблемите на околните и склонен да им отдели време.

Връзка с родителите: оценката на собствените родители става по-реалистична и балансирана, по-малко осъждаща и по-малко идеализираща; човек открива нови, преди това неизвестни техни характеристики.

Взаимоотношения с други хора: човек успява да оцени взаимоотношенията с връстници, групи и интимни партньори; чувства се част от общност, без да има чувството, че губи индивидуалността и независимостта си.

Емпатия: способността да си представим емоционалните преживявания на значимите други, без напълно да се сливаме с тях.

Интимност: стабилна и трайна връзка с партньор; човек може да се наслаждава на близостта, но и да бъде сам; да оценява и приема любовта на другите; взаимно даване и вземане.

Генеративен аспект: желанието да оставим нещо за следващото поколение под формата на собствени деца или продуктивни произведения; желанието да предадем нашите преживявания на децата; благотворителност и загриженост за другите човешки същества.

Намалено чувство за всемогъщество: да приемем собствените слабости и ограничения; това, че не заслужаваме специален статут, безусловна любов или компенсации за минали страдания; да отхвърлим контрола над другите хора.

 

Способност за скърбене: способност да се приема загубата и собствената смъртност; приемане на неизбежността на промените и конфликтите, невъзможността за цялостно контролиране и планиране на бъдещето; скръб, без необходимост от отмъщение и възмездие.

 

Толерантност към фрустрация: поносимост към чувствата на неудовлетвореност, безпокойство, нещастие и страдание.

Тестване на реалността: способност да се разграничават вътрешните от външните възприятия и усещания, фантазията от реалността.

Емоционалност: собствените чувства могат да бъдат идентифицирани и наименувани; компетентност за широк спектър от диференцирани и съответни чувства и настроения.

Енергия: вътрешна жизненост, сила, спонтанност, ентусиазъм.

Релаксация: способността за адекватна почивка, приемане на собствената нужда от зависимост, капацитет за търсене на помощ и подкрепа, когато са необходими.

Способност за щастие: удоволствие и удовлетворение, способност за наслаждаване.

Интегриращ капацитет: синтезиране на доброто и лошото в себе си и другите; изоставяне на мисленето тип “всичко или нищо”, толерантност към двусмислеността.

Творчески капацитет: способност да се поддържа връзка между рационалното и ирационалното, да се оживява неживата природа, да се създават фантазии и те да бъдат реализирани; чувство за хумор и творческо въображение.

Самонаблюдение: способността за саморефлексия и любопитство към собствената личност.

Става ясно, че психичното здраве е комплексно понятие, което надхвърля липсата на дистрес и страдание. Има хора, които живеят спокен и адаптиран живот, но в себе си таят празнота и дълбока неудовлетвореност. Всъщност всички ние се затрудняваме в определени области от живота, което означава, че съвършено здрави хора няма.

Психичните болести се причиняват не толкова от външни фактори, колкото от неуспех във вътрешната регулация. Затова и лечението им може да бъде постигнато само чрез активно участие на всички участници в процес, който често е дълъг и труден.

Искате ли да научите още за Лечение на наркомании

Искате да зададете въпрос?

Позвънете ни още сега: +359 898 620 661

лечението в нашият център Гарантираме пълното опазване на медицинската тайна, самото лечението в нашата клиника както и резултатите от лечението. Имаме всички условия, за да задоволим и най-взискателните клиенти.

Можете да се избавите от зависимотите лесно и бързо!

Доверете се на нашите професионалисти и ще се убедите в крайният резултат.

За контакти и въпроси отностно лечението на зависимости:
+359 898 620 661
+359 523 56 254


Лечение на алкохолизъм   лечение на наркомании   масажи шумен   градското списание   рехабилитация на наркозависими   лечение на алкохолизъм   клиника за лечение на алкохолизъм   център за лечение на алкохолици   детоксикация от алкохол   център за лечение на наркомани   климатици варна   строителни услуги варна   уеб дизайн варна