Позвънете
Пишете

Програма за възстановяване

I. Основни Задачи на програмата за рехабилитация и социална адаптация

Методиката «Ренесанс» съдържа редица целеви насоки, произтичащи от основната задача на рехабилитацията. Тези насоки представляват задачи, които са поставени пред пациента в рехабилитационния процес и позволяват да се възстановят загубените способности и умения. Задачите са строго диференцирани в зависимост от състоянието на пациента, етапа на рехабилитация и характера на поставеното задание. В това число:

 1. Изследване на причините за възникване на зависимост при всеки конкретен пациент:
  • Първична консултация
  • Диагностика на социалното, психологическото и физическото състояние
  • Аналитични, мотивационни задачи
 2. Формиране у пациента на осъзнат стремеж към въздържане от употребата на наркотични вещества:
  • Разясняване на мястото и ролята на наркотиците в живота на пациента
  • Овладяване на поведението чрез контролни стратегии, свързани с употребата на психо-активни вещества
  • Обучение и усвояване на превантивни навици за предотвратяване на провал
 3. Подобряване на психо-емоционалното състояние на пациента:
  • Опознаване на емоциите и усвояване на емоционално саморегулиране
  • Разширяване на позитивния емоционален опит
  • Опознаване и отказване от дисфункционалната психологическа защита
  • Укрепяване на психологическата стабилност и усвояване на нови стратегии за вътрешна саморегулация
 4. Повишаване на социалния статус на пациента:
  • Изменение и развитие на методите за взаимодействие с други участници в програмата
  • Създаване на стабилни отношения с околните
  • Въвличане в учебен или професионален процес

II. Форми на работа при изпълнение на програмата

Реализацията на задачите в програмата се осъществява в хода на работата с пациентите и включва следните форми:

 1. Индивидуални занятия
  Целта е достигане на терапевтичен ефект, отчитайки дълбоките особенности на пациента.

  Видове индивидуални занимания:
  • индивидуално консултиране
  • психокорекция
  • самоанализ
  • създаване на индивидуални писмени работи
  • работа по аналитично-мотивационните задачи
  • разработване на индивидуален план за въздържание
 2. Групови занятия
  Целите на груповите занятия за промяна в мисленето на пациента са:
  • Придобиване на навици за оценка на своето и поведението на другите участници в програмата
  • Разкриване на способности за общуване
  • Привличане на новите участници към решение на текущи задачи от рехабилитационния процес
  • Информиране на участниците в програмата по актуални въпроси, свързани с борбата на зависимостти и др.

  Видове групови занятия:
  • Групова психотерапия
  • Информационен блок
  • Занятия «Развитие на личността» (Д-р Стивън Кови)
  • Занятия по програмата «12 стъпки»
  • Арт-терапия
  • Екскурзии
 3. Тематически тренинги
  Целта е да се придобият навици за решаване на конкретни психолгични и професионални проблеми. Темите могат да бъдат:
  • Принципи на междуличностните отношения
  • Управление на времето
  • Разбиране и възприемане
  • Как да си поставяме цели и да ги постигаме
  • Синдром на емоционално «изгаряне»
  • Исторически тренинги
 4. Физиотерапевтични процедури
  Целта е възстановяване на физическото състояние на организма за по-ефективно лечение на зависимостта чрез:
  • Масаж
  • Балнеология
  • Минерален басейн
  • Кинезиотерапия (футбол, теннис, плуване)
  • Фитнес
  • SPA процедури
  • Релаксация

III. МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ

Целта е анализ на текущото физическо и психологическо състояние на пациентите според резултатите от участията им в груповите, индивидуалните занятия, според съдържанието на писмените им работи.

Мониторингът се осъществява в съответствие с «критериите за възстановяване на пациента», които са разработени от наши специалисти.

Резултатите от мониторинга отразяват ефективността и динамиката на възстановяване, спомагат при осъществяване на корекция на индивидуалния план за лечение на пациента.

Искате да зададете въпрос?

Позвънете ни още сега: +359 898 620 661

лечението в нашият център Гарантираме пълното опазване на медицинската тайна, самото лечението в нашата клиника както и резултатите от лечението. Имаме всички условия, за да задоволим и най-взискателните клиенти.

Можете да се избавите от зависимотите лесно и бързо!

Доверете се на нашите професионалисти и ще се убедите в крайният резултат.

За контакти и въпроси отностно лечението на зависимости:
+359 898 620 661
+359 523 56 254


Лечение на алкохолизъм   лечение на наркомании   масажи шумен   градското списание   рехабилитация на наркозависими   лечение на алкохолизъм   клиника за лечение на алкохолизъм   център за лечение на алкохолици   детоксикация от алкохол   център за лечение на наркомани   климатици варна   строителни услуги варна   уеб дизайн варна