Виртуална разходка
facebook-icon-small.jpg images.jpeg g+icon-48x48.png

Лечение на кокаинова зависимост "Ренесанс - Интер"

Нашата философия за лечение в център за лечение на наркомани "Ренесанс - Интер" се основава на признанието, че кокаинова зависимот e заболяванe, и че въздържанието е най-добрият начин да се управлява това състояние. Подхождаме към Лечение на кокаинова зависимост (наркомании) по един цялостен начин, като се работи се с ума, тялото и духа на зависимия. Целта е чрез работа с всички тези компоненти да се постигне един здравословен и нормален начин на живот.

Всеки човек, който се обръща към център за лечение на наркомани "Ренесанс - Интер", за помощ идва с уникална лична история и набор от обстоятелства допринесли за състоянието му. Целта на лечението е да се гарантират най-ефективните подходи и най-добрата възможност за възстановяване. Програмата за лечение на кокаинова зависимост се влияе от редица фактори, включително и фамилна анамнеза, пристрастяващо вещество(а), пол, физическо здраве, както и много други променливи.

Haшият център за лечение на кокаинова зависимост е един от най-добрите центрове за лечение на наркотичната зависимост. Ние се съобразяваме с всяка физическа и психологическа необходимост на нашите пациенти и им помагаме да тръгнат по пътя на успешното дългосрочно възстановяване. Център "Ренесанс - Интер" доставя резултати, както и притежава опита, необходими, за да се изгради трайна свобода от пристрастяване. Ние сме тук, за да отговори на вашите въпроси и може да започнем процес по прием всеки ден, по всяко време.

център за Лечение на кокаиновата зависимостКакво е наркомания?  Според определението на СЗО от 1957 г.: наркомания - това е състояние на периодична или хронична интоксикация, причинена от многократна употреба на наркотични вещества.

Но понятието «наркомания» е много по-обширно и се характеризира като хронично, прогресиращо, в повечето случаи неизлечимо, с висока степен на смъртност заболяване, проявяващо се чрез натрапчив стремеж към употреба на психо-активни вещества.

В крайна сметка, излечима ли е кокаиновата зависимост?

Ние смятаме, че кокаиновата зависимост е излечима, но при условие на правилно организиран лечебен процес, който включва:

 • интегриран подход
 • многоетапност
 • професионализъм от страна на специалистите и адекватност на лечението
 • активното участие на пациента и семейството му в процеса на възстановяване

Разбира се, рискът от рецидив винаги остава. Целта на нашия център е зависимият не просто да се спре употребата на кокаин, но и да се оформи като самостоятелна, зряла и хармонична личност.

Какви са причините за възникването на кокаинова зависимост?

В нашия център ние отделяме специално внимание на причините за пристрастяването към кокаин. Те могат да се установят само от квалифицирани терапевти и психолози.

Съществуват много различни причини за възникване на кокаинова зависимост, но те се основават на възможността с помощта на наркотици да се покрият неудовлетворени потребности: значимост, приемане, уникалност, принадлежност, идентичност, комуникация, внимание, любов и удоволствие.

Също така наркотиците притежават специфичната способност да облекчават болезнени състояния, предизвикани от ниско самочувствие, самота, обида, неуспех...

Липсата на духовна ориентация и занижената лична идентификация в обществото също така създават благодатна почва за развитие на наркозависимост.

Вероятността от развитие на зависимост се увеличава, ако някой в ​​семейството страда от химическа такава. Като допълнителни рискови фактори се явяват достъпност, скрита реклама, невисока цена и «наркоманска» социална среда.

Има ли граница между навика и зависимостта от кокаин?Лечение на кокаинова зависимост център

Нито един наркоман не си е представял, че ще стане такъв и е бил абсолютно сигурен, че няма да се разболее. Но осъзнаването на заболяването, за съжаление, идва твърде късно, когато зависимостта е вече напълно оформена и намесата на специалисти е наложителна.

Болестта се развива незабелязано и никой не може да определи призрачната линия между увлечение и заболяване. Откриване на три или повече от следните признаци в продължение на 6 месеца дават основание за диагностиране на наркомания.

 • Загубва се способността да се контролира честотата и количеството на употребявания наркотик.
 • Ефектът от наркотика върху човека постепенно намалява и като следствие от това се увеличава дозата (толерантност).
 • Абстинентен синдром. Дискомфорт (от психологически до тежки физически страдания), настъпващ след края на действието на наркотика.
 • Натрапчиви и чести мисли за наркотици. Наркотическо обсебване.
 • Проблеми, възникващи като следсвие от употребата на психоактивни вещества (семейни, емоционални,финансови, юредични, проблеми със здравето, на работното място, в училище или в университета...).

Нито зависимият, нито неговото обкръжение са в състояние да открият и идентифицират повечето специфични симптоми на пристрастяване, особено на ранните стадии на болестта. Ето защо е много важно да се потърси специалист при поява на «незначителни» симптоми на зависимост.

В този случай е по-добре да се преувеличи, отколкото да се подцени заболяването. Ранното диагностиране е много важно и дава възможност за по-ефективно лечение, докато все още не се е оформила зависимата личност и не са се развили необратими паталогични процеси.

Развитието на наркоманията произтича постепенно и се разделя на три етапа, всеки от които се характеризира с наличието на специфични признаци и увеличаване на тежестта на симптомите.

Ние сме убедени, че зависимостта от кокаин може да бъде спряна, независимо на какъв етап е!

Какви видове наркомании съществуват?

В зависимост от използваното вещество се диагностират и различни видове наркомании, основните сред които са:

 • опиоидна
 • хероинова
 • кокаинова
 • амфетаминова
 • метадонова
 • медикаментозна

В по-голяма част от случаите зависимите употребяват два или повече вида психоактивни вещества, което се определя като полинаркомания. Всеки вид зависимост има своите особенности, които се вземат предвид от нашите специалисти по време на лечението от наркомания.

В какво се крие коварството нанаркоманията?

 • Отрицателните последствия от употребата на наркотици възникват много по-късно (около 1-3 години), отколкото формирането на заболяването. Поради това болестта се развива незабелязано за зависимия.
 • Предаване на заболяването става чрез приятели, чрез хора, на които се доверяваме и от които най-малко очакваме заплаха.
 • Висока степен на повторяемост. В повечето случаи провалът е част от сложния и прдължителен процес на възстановяване, въпреки, че е напълно възможно да бъде избегнат.
 • Наркоманията е завоалирана в много митове и лъжи. Увереността на наркомана във възможността да взема наркотици тайно и без никакви последствия. Безопасността на еднократната доза. Многократните и безсмислени опити на зависимите да си върнат загубения контрол над употребата на наркотици.
 • Комплексно поразяване на цялата личност, включващо физически, духовен, психологически и социален аспект. Поради това оказваната помощ трябва да е многопрофилна.
 • Висока степен на криминализация и обществена маргинализация на наркоманията.
 • Въвличане на семейството в процеса на болестта. Близките на наркомана паралелно участват в заболяването и развиват съзависимост. Поради тази причина всички членове на семейството се нуждаят от лечение.
 • Контагиозност, инфекциозност (високо степен на предаване на болестта). Един кокаинов наркоман по време на живота си, «заразява» около пет здрави хора.
 • Анозогнозия (отричане на болестното състояние). Много е трудно лечението на пациент, който смята, че е здрав.

Особености на лечението от наркомания

Ние сме напълно наясно със сложността на лечението от кокаинова зависимост, която се състои във факта, че болестта се развива в продължение на дълъг период от време, в повечето случаи няколко години.

За това време обмяната на веществата на организма се пренастройва, формира се не само психологическа и физическа зависимост, но също и нови, разрушителни навици и модели на поведение, ценностна система и социална среда, модели на мислене и емоционални реакции. Човекът е духовно опустошен, формира се друга, зависима личност.

За съжаление, целият този комплекс от отрицателни изменения не изчезва автоматично след прекратяване на употребата на наркотици. Преодоляването на абстиненцията е важен етап в процеса на лечение, но не най-важен и единствен.

Затова преобразяването на личността е прдължителен, трудоемък и многоетапен процес, включващ съвкупност от различни психотерапевтични действия и медикаментозни предписания. Не е възможно наркоманията да се излекува за един месец или само с помощта на лекарства.

Задължително условие за успешното лечение е активното участие ,както на самия пациент, така и на неговото семейство, в процеса на възстановяване. Това трябва да се осъществява под ръководството на опитни, лицензирани и тесни специалисти в рамките на ясно определена програма за рехабилитация.

В нашия център «Ренесанс» са създадени всички необходими условия за ефективно лечение на наркомания, като са взети предвид всички изисквания и сложности на терапевтичния процес. С увереност можем да заявим - наркоманията е излечима.

Как протича лечението от наркомания?

Независимо от степента и прдължителността на заболяването, множеството други фактори, услжняващи състоянието на нарко-зависимия, ние сме готови да окажем помощ на всеки, който се обърне към нас. За нас няма безнадежни случаи.

Самият процес на лечение в нашия център е разделен на три етапа:

 

Детоксификация
Детоксификация
Възстановителен курс
Възстановителен
курс

Социальна адаптация
Социална адаптация

Предимства на лечение на кокаинова зависимост в нашия центърКакви са предимствата за лечението на кокаинова зависимост в нашия център?

Работейки в областта на зависимостите повече от 14 години, ние стигнахме до заключението, че лечението трябва да бъде многостранно. То трябва да включва ясна лицензирана програма, екип от добросъвестни и квалифицирани специалисти, комфортни условия за пребиваване.

Освен всичко споменато, наше отличително предимство е разположението на центъра в курортната зона на черноморския бряг. Откриването на центъра «Ренесанс - Интер» в България повиши ефективността и качеството на рехабилитацията.

Пакет Экспрес Пакет Стандарт Пакет Оптима Пакет Лонг

За контакти

+359 898 620 661 
+359 52 356 254
+359 897 911 164
renbg@mail.ru

Facebook Намерете ни във Facebook