Виртуална разходка
facebook-icon-small.jpg images.jpeg g+icon-48x48.png

I. Основни Задачи на програмата за рехабилитация и социална адаптация

Методиката «Ренесанс» съдържа редица целеви насоки, произтичащи от основната задача на рехабилитацията. Тези насоки представляват задачи, които са поставени пред пациента в рехабилитационния процес и позволяват да се възстановят загубените способности и умения. Задачите са строго диференцирани в зависимост от състоянието на пациента, етапа на рехабилитация и характера на поставеното задание. В това число:

1. Изследване на причините за възникване на зависимост при всеки конкретен пациент:

 • Първична консултация
 • Диагностика на социалното, психологическото и физическото състояние.
 • Аналитични, мотивационни задачи.

2. Формиране у пациента на осъзнат стремеж към въздържане от употребата на наркотични вещества:

 • Разясняване на мястото и ролята на наркотиците в живота на пациента.
 • Овладяване на поведението чрез контролни стратегии, свързани с употребата на психо-активни вещества.
 • Обучение и усвояване на превантивни навици за предотвратяване на провал.

3. Подобряване на психо-емоционалното състояние на пациента:

 • Опознаване на емоциите и усвояване на емоционално саморегулиране.
 • Разширяване на позитивния емоционален опит.
 • Опознаване и отказване от дисфункционалната психологическа защита.
 • Укрепяване на психологическата стабилност и усвояване на нови стратегии за вътрешна саморегулация.

4. Повишаване на социалния статус на пациента:

 • Изменение и развитие на методите за взаимодействие с други участници в програмата.
 • Създаване на стабилни отношения с околните.
 • Въвличане в учебен или професионален процес.

II. Форми на работа при изпълнение на програмата

Реализацията на задачите в програмата се осъществява в хода на работата с пациентите и включва следните форми:

1. Индивидуални занятия

Целта е достигане на терапевтичен ефект, отчитайки дълбоките особенности на пациента.

Видове индивидуални занимания:

 • индивидуално консултиране
 • психокорекция
 • самоанализ
 • създаване на индивидуални писмени работи
 • работа по аналитично-мотивационните задачи
 • разработване на индивидуален план за въздържание

2. Групови занятия

Целите на груповите занятия за промяна в мисленето на пациента са:

 • Придобиване на навици за оценка на своето и поведението на другите участници в програмата.
 • Разкриване на способности за общуване.
 • Привличане на новите участници към решение на текущи задачи от рехабилитационния процес.
 • Информиране на участниците в програмата по актуални въпроси, свързани с борбата на зависимостти и др.

Видове групови занятия:

 • Групова психотерапия
 • Информационен блок
 • Занятия «Развитие на личността» (Д-р Стивън Кови)
 • Занятия по програмата «12 стъпки»
 • Арт-терапия
 • Екскурзии

3. Тематически тренинги

Целта е да се придобият навици за решаване на конкретни психолгични и професионални проблеми. Темите могат да бъдат:

 • Принципи на междуличностните отношения
 • Управление на времето
 • Разбиране и възприемане
 • Как да си поставяме цели и да ги постигаме.
 • Синдром на емоционално «изгаряне»
 • Исторически тренинги

4. Физиотерапевтични процедури

Целта е възстановяване на физическото състояние на организма за по-ефективно лечение на зависимостта.

 •  Масаж
 •  Балнеология
 •  Минерален басейн
 •  Кинезиотерапия (футбол, теннис, плуване)
 •  Фитнес
 •  SPA процедури
 •  Релаксация

III. МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ

Целта е анализ на текущото физическо и психологическо състояние на пациентите според резултатите от участията им в груповите, индивидуалните занятия, според съдържанието на писмените им работи.

Мониторингът се осъществява в съответствие с «критериите за възстановяване на пациента», които са разработени от наши специалисти.

Резултатите от мониторинга отразяват ефективността и динамиката на възстановяване, спомагат при осъществяване на корекция на индивидуалния план за лечение на пациента.

Пакет Экспрес Пакет Стандарт Пакет Оптима Пакет Лонг

За контакти

+359 898 620 661 
+359 52 356 254
+359 897 911 164
renbg@mail.ru

Facebook Намерете ни във Facebook