Виртуална разходка
facebook-icon-small.jpg images.jpeg g+icon-48x48.png

Ефективността на  каквото и да е болнично лечение или рехабилитация на зависимост се определят, след като пациентът е напуснал клиниката.

Продължителността на ремисията, способността конструктивно да се решават проблемите , хармоничното развитие, постигане на успех и реализация в живота - това са показателите за ефективността на програмата за лечение на зависимост.

Поради това ние смятаме, че етапът на социална адаптация е не

разделима част от целокупността на лечебната програма.

 


Наличието на знания и мотивация не е достатъчно за пълната промяна на зависимото поведение. Необходимо е да се придобият навици за живот във трезвеност. А това е възможно да се осъществи само извън пределите на лечебното заведение.

Рискът от рецидив си остава винаги, независимо от времето, проведено във въздържание, и този факт не може да бъде изменен от никой. Но да се доведе


Европейско образование за завършилитеСъществуват редица методи, разработени от нас, за поддържане на контакт «клиника - пациент», и те подпомагат плавното осъществяване на ресоциализацията. до минимум опасността от провал, е задача съвсем изпълнима. Затова ние запазваме връзка с нашите пациенти след приключване на стационарния курс.

Придържайки се към препоръките за въздържание, точно изпълнявайки  съвместно разработения индивидуален план за развитие, намирайки се в тесен контакт с възстановяващи се хора, постоянните консултации с психолог,  всичко това допринася за повишаването на ефективността на програмата до 42 %. Това означава, че около половината от нашите пациенти се намират в състояние на стабилна ремисия повече от една година.

Прилагането на съвместно разработения от специалистите и пациента индивидуален план за въздържание и трезвеност помага на нашите пациенти да подредят живота си, да си поставят задачи  в следните области и да ги решават:

Построяване на конструктивна ценностна система и базови морални принципи
Управление на времето, планиране
Прозрачност и отчетност на действията
Режим, рационално хранене, организация на свободното време, спорт
Възстановяване и построяване на зрели отношения с близките
Образование, трудоустройство и местожителство
Управление на личните финанси и съставяне на бюджет
Изграждане на нов кгъг на общуване от хора, живеещи трезво
Духовно развитие
Построяване на дългосрочни цели и осъзнаване на своята мисия
Преминавайки през всички етапи на възстановяване, човекът се превръща от зависима в зряла самодостатъчна личност. Задачата на нашия екип е да му помогне да премине по този път.

 

Пакет Экспрес Пакет Стандарт Пакет Оптима Пакет Лонг

За контакти

+359 898 620 661 
+359 52 356 254
+359 897 911 164
renbg@mail.ru

Facebook Намерете ни във Facebook