Виртуална разходка
facebook-icon-small.jpg images.jpeg g+icon-48x48.png

Програмата за развитие на личността е основана на следните принципи - честност, справедливост, служба на другите, стремеж във всяка ситуация да съхраниш човешкото си достойнство.

В процеса на изпълнение на програмата се провеждат семинари и тренинги, където се предлага цялостен, основан на морални принципи, подход към решение на лични и професионални проблеми, взаимоотношения с околните, развиване на навици, необходими за по-добро адаптиране към промените.

ПРИНЦИПИ НА ЛИЧНОТО ВИЖДАНЕ

Сесия 1: «Не бъдете роби на обстоятелствата, сами изграждайте съдбата си»

 • Свобода на избора, която се намира между дразнителя и реакцията
 • Реактивна и проактивна реч (вслушвай се в начина си на говорене)
 • Кръг от грижи и кръг на влияние
 • Даване и изпълняване на обещания

ПРИНЦИПИ НА ЛИЧНОТО ЛИДЕРСТВО

Сесия 2: «Започвайте добро дело, като си представяте крайната цел»

 • Преписване на своя сценарий
 • Написване на лична мисия
 • Фактори за поддържане на живота: вътрешната сигурност, вътрешен фокус, мъдрост, власт

ПРИНЦИПИ НА ЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Сесия 3: «Отначало свършете това, което трябва да се свърши отначало»

 • Четири нива на управление на времето
 • Определяне на ролите
 • Избор на цели
 • Планиране
 • Ежедневна адаптация

ПРИНЦИПИ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНОТО ЛИДЕРСТВО

Сесия 4: «Мислете и действайте в дух на взаимна изгода»

 • Емоционална банкова сметка
 • Шест главни влога:
  1) Разбиране
  2) Внимание към дребните детайли
  3) Изпълнение на обещания
  4) Изясняване на очакванията
  5) Проява на целостта на личността
  6) Принасяне на искрени извинения
 • Шест парадигми на взаимодействие между хората.

ПРИНЦИПИ НА ЕМПАТИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ

Сесия 5: «Първо се стремете да разберете другия, и след това - да бъдете разбрани»

 • Характер и общуване
 • Емпатическо слушане
 • Разбиране и възприемане

ПРИНЦИПИ НА ТВОРЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сесия 6: «Стремете се към творческо сътрудничество»

 • Синергия в учението
 • Синергия на работното място
 • Синергия и общуване
 • Трета алтернатива

ПРИНЦИПИ НА БАЛАНСИРАНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сесия 7: «Постоянно се усъвършенствайте»

 • Четири фактора на обновяването
 • Измерение на нашата натура:
  1. физическо
  2. духовно
  3. интелектуално
  4. социално-емоционално
 • Възходяща спирала на растежа и развитието

Целта на работата се състои в това човек да намери своето предназначение. В съответствие с нашата методика, ние преди всичко учим човека да бъде психологически устойчив към възможни външни и вътрешни фактори, които често водят към зависимост.

Нашата программа е насочена към това пациентът да се научи самостоятелно да решава проблемите в живота и да постига успех, живеейки във трезвост и въздържание.

Пакет Экспрес Пакет Стандарт Пакет Оптима Пакет Лонг

За контакти

+359 898 620 661 
+359 52 356 254
+359 897 911 164
renbg@mail.ru

Facebook Намерете ни във Facebook