Виртуална разходка
facebook-icon-small.jpg images.jpeg g+icon-48x48.png

Едно от новите направления в дейността на клиниката «Ренесанс-Интер» е възможността на пациентите, които успешно са завършили възстановителния курс, да получат висше Европейско образование в един от ВУЗ-овете на град Варна.

Варненският свободен университет ВСУ е основан през 1991 г., сертифициран съгласно международните стандарти ISO  и има европейски сертификат за качество «DS Label» 2009 г.

Пациентите завършили програмата за рехабилитация, имат възможност да получат качествено международно образование.Изучават чужди езици и се интегрират в европейското общество, за да минимизират риска от рецидив.

Нашите студенти се учат, придобиват специалност и в същото време се намират в тесен контакт с екипа на центъра, под наблюдението на нашите специалисти, спазвайки строга отчетност.

Реализацията на програмата за обучение помога на нашите пациенти плавно, без риск и по-ефективно да се адаптират в социума, да придобият необходимите знания и навици за самостоятелен и продуктивен живот.

Завършвайки университет и получавайки образование, пациентите имат възможност да си намерят работа и легално да живеят  в страните от Евросъюза, да водят достоен и обезпечен живот.            

Нашите юристи помагат  да бъдат оформени всички необходими документи за постъпване в университет, получаване на ВМЖ (временно местожителство) и осъществяват понататъчно юридическо съпровождане.

По-подробна информация за  Варненския свободен университет ВСУ можете да получите тук: VarnaFreeUniversity

или  на сайта: www.vfu.bgПакет Экспрес Пакет Стандарт Пакет Оптима Пакет Лонг

За контакти

+359 898 620 661 
+359 52 356 254
+359 897 911 164
renbg@mail.ru

Facebook Намерете ни във Facebook