Виртуална разходка
facebook-icon-small.jpg images.jpeg g+icon-48x48.png

Зависимост от Субутекс

Subutex е търговското наименование на Buprenorphine.
Suboxone(Субоксон) е комбинация от Buprenophine (8mg) и Naloxone (Налоксон)((2mg).
Субутекс и Субоксон се използват за лечение на пристрастяването към опиати от 2002. Продават се в лингвети капсули, предназначени да се разтварят под езика.

Субутекс е дългодействащ частичен опиев агонист със свързваща способност към опиоидните рецептори много по-висока от тази на всеки друг опиат, включително Heroin (Хероин), Methadone(Метадон), Substitol( Субститол), Morphine Sulfate (Морфин сулфат), OxyContin (Оксиконтин), Vicodin (Викодин) и др. Това означава, че приемането на какъвто и да е опиоид скоро след вземането на Субутекс не предизвиква клиничните ефекти на опиоидна интоксикация поради блокираните от Субутекс опиоидни рецептори. Обаче поради това, че той самият е частичен опиев агонист, Субутексът има опиоиден ефект до степен, достатъчна да предотврати развитието на симптоми на абстиненция от по -мощните опиоиди без в същото време да предизвиква еуфоричен ефект, като така дава на зависимия чувството, че е отново "нормален". Субутексът има две уникални характеристики. От една страна той ефективно блокира психическия наркотичен глад чрез предотвратяване на синдрома на абстиненция, а от друга страна той има така наречения "ефект на насищане", което означава, че няма допълнителен еуфоричен ефект при дози над 32 mg, ако се приема сублингвално (под езика), както е предписано.

И все пак със Субутекс може да се злоупотребява, когато се приема венозно или заедно с други психо-активни вещества: бензодиазепини, антидепресанти, алкохол, приспивателни и др. Субутекс може да засили техните последствия и да причини тежки увреждания на здравето. Интравенозното инжектиране на Субутекс, комбинирано с транквилант, може да предизвика смърт от предозиране. За пациенти, склонни към злоупотреба със Субутекс, се препоръчва употребата на Suboxone (Субоксон).

Субоксонът е сродно със Субутекса лекарство. Той се състои от 4 части Субутекс и 1 част Налоксон (опиоиден антагонист). Поради ниската бионаличност на Налоксона, когато се приема под езика, пациентът не усеща ефекта на опиоидния блокер. Но ако Субоксон бъде взет интравенозно, Налоксонът незабавно предизвиква интензивни симптоми на абстиненция.

Пакет Экспрес Пакет Стандарт Пакет Оптима Пакет Лонг

За контакти

+359 898 620 661 
+359 52 356 254
+359 897 911 164
renbg@mail.ru

Facebook Намерете ни във Facebook